Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Digital grundutbildning i GCP

Den här utbildningen är anpassad för digitalt lärande. Du som inte har möjlighet att delta vid något av våra ordinarie kurstillfällen kan anmäla intresse för att gå denna.

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har gått en grundkurs i GCP, och inte har möjlighet att delta vid något av våra ordinarie kurstillfällen.

Våra GCP-utbildningar

Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppdelad i tre delkurser och elva kapitel där teori varvas med 16 föreläsningar inom olika ämnesområden. Du som deltar får ta del av verkliga exempel, praktiska råd och exempelmallar för att på ett så bra sätt som möjligt kunna genomföra kliniska studier. Utbildningsmaterialet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Du får löpande svara på kunskapstester.

Utbildningstid och intyg

Eftersom utbildningen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. Utbildningen genomförs digitalt utifrån din egen studietakt. Kursen är tillgänglig under tolv månader från start. Det innebär du kan gå tillbaka och repetera vissa delar, och använda materialet som en informationskälla under denna tid.

Efter avslutad utbildning kan du ladda ned ett personligt Transcelerate-godkänt intyg direkt från utbildningsportalen.

Föreläsare

Föreläsare är Anders Hellgren (Hellgren GCP Consulting AB) med över 35 års erfarenhet av kliniska prövningar. Anders föreläser också på flera av Forum Norrs andra GCP-utbildningar. Utbildningen är framtagen av Bonnier Healthcare.

Vid frågor om utbildningen, kontakta:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Intresseanmälan

Kursen är öppen för deltagare från norra sjukvårdsregionen och är kostnadsfri.

På grund av begränsat antal licenser till utbildningen behöver du skicka in en intresseanmälan. Vi återkommer med besked till dig inom kort.

Senast publicerad: