Ordförklaringar:

Edvards jakt på oupptäckt gen lade grunden för ny cancerbehandling

FORSKARLIV. 1992 identifierade Edvard Smith och hans forskargrupp genen för Brutons tyrosinkinas (BTK) i jakten på orsaken till den ärftliga immunbristsjukdomen agammaglobulinemi. Upptäckten bidrog även till utvecklingen av BTK-hämmare, ett preparat som behandlar cancer orsakad av B-lymfocyter.

DNA helix

Senast publicerad: