Ordförklaringar:

Dags att ge sig in i kliniska prövningar?

Den 7-8 februari håller Karolinska Trial Alliance (KTA) en grundläggande utbildning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP). Kursen ger dig en god grund att stå på och täcker in allt från Läkemedelsverkets roll till biobank och statistik.

Under två dagar träffar kursdeltagarna föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk studie enligt gällande regelverk. Vi använder läkemedelsprövningar och dess specifika regelverk som utgångspunkt men den största delen av kursinnehållet går att applicera på alla kliniska studier.

Kursen passar dig som arbetar/kommer att arbeta med kliniska studier. Kursen hålls i lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och anmälan sker via Lärtorget.

Här hittar du mer information och länk till anmälan. Länk till annan webbplats.

 

Personer studerar vid dator

Senast publicerad: