Ordförklaringar:

Kerstins forskning bidrog till att lustgasbehandling infördes vid provtagning på barn i öppenvården

Kunskap är makt brukar det heta – och i Kerstins Ekboms forskning finns inga vattentäta skott mellan medicin och omvårdnad. Genom hennes doktorsavhandling blev lustgasbehandling av barn möjligt i öppenvården och tio år senare forskar hon för bättre livskvalité, följsamhet och sjukdomskunskap hos barn med kongenital binjurebarkshyperplasi.

Läs artikeln om Kerstins forskning här Länk till annan webbplats..

Enté till barnakuten på Karolinska Universitetssjukhuset

Senast publicerad: