Ordförklaringar:

Stockholms medicinska biobank ger digitala föreläsningar

Under våren ger Stockholms medicinska biobank (SMB) en digital föreläsningsserie med fokus på biobankslagen och överföringar till CTIS av pågående kliniska prövningar med biobanksprov.

Uppställda provrör i rader

Senast publicerad: