Ordförklaringar:

Patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö och etik: Forskning i samverkan om lärdomar från covid-19 - Sjukvårdsregion Mellansverige

Hälso- och sjukvården utsattes under pandemin för påfrestningar som aldrig upplevts tidigare. På kort tid krävdes eskalerad kapacitet för att vårda en ny patientgrupp med en samhällsfarlig och i många fall intensivvårdskrävande infektionssjukdom.

Sjukvårdspersonal forskningsutrustning

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige verkar genom att dela ut anslag till forskningsprojekt och stötta klinisk infrastruktur, vilka syftar till att stärka den kliniska forskningen inom sjukvårdsregionen samt bidra till ett ökat sjukvårdsregionalt samarbete.

Forum Mellansverige är en del av det sjukvårdsregionala forskningsrådet och i uppdraget ingår att etablera en väl fungerande infrastruktur för att stödja kliniska studier.

För mer information om hur du söker anslag. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: