Ordförklaringar:

Hälsoekonomi - Modellanalys och känslighetsanalys

Föreläsningsserien i hälsoekonomi går igenom grunderna för hälsoekonomiska analyser. Under fyra tillfällen diskuteras bland annat hur en hälsoekonomisk analys genomförs, hur kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) används som utfallsmått samt fördjupning i kostnadseffektivitet, modellanalyser och tolkning av resultatet av hälsoekonomiska utvärderingar.

  • Region Kronoberg

  • Microsoft Teams

  • 13 juni 2024

  • 13.00 - 15.00

Lägg till i kalender Anmäl dig här

Senast publicerad: