Ordförklaringar:

Digital broschyr från Biobank Sverige synliggör svenska kohorter

Biobank Sverige har tagit fram en digital broschyr för att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Främja användandet av biobanker

I svenska biobanker finns prov och data från flera forskningsprojekt som kan användas för ytterligare forskning som utvecklas efter det att proven samlats in. Med hjälp av personnummerbaserade register går det exempelvis att studera riskfaktorer för eller tidiga signaler på sjukdom med hjälp av prov tagna innan dess att sjukdomen först upptäcktes. För att främja användandet av denna unika resurs har Biobank Sverige tagit fram en digital broschyr som med femton exempel från olika forskningsstudier sammanfattar och förklarar fördelarna med biobanksprov.

Underlättar för forskare

Broschyren ger en bild över stora forskningsprojekt med provsamlingar som finns tillgängliga för framtida forskning runt om i Sverige. Genom att synliggöra svenska kohorter skapas en överblick som gör det lättare för forskare att identifiera projekt som de skulle vilja samarbeta med. Gemensamt för studierna som lyfts fram i broschyren är att de är svenska medicinska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov och/eller analysresultat. För varje studie anges vad just den är mest användbar till. 

Läs broschyren i sin helhet

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat (digital broschyr) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: