Ordförklaringar:

Ta hjälp av Grants Office för att söka forskningsfinansiering för kliniska studier

Vägen från en forskningsidé fram till ett godkänt forskningsanslag kan vara lång. Men det nystartade Grants Office vid Forum Söder vill göra resan lite enklare.

I februari startade Forum Söder ett Grants Office som ska hjälpa forskare inom Södra sjukvårdsregionen att söka anslag för kliniska studier. Här kan den som vill veta mer om vilka externa anslag som finns tillgängliga få information och stöd – och på så sätt öka sina chanser att få anslag.

Martina Kvist Reimer, som är projektledare för Grants Office, har själv arbetat med läkemedelsutveckling och forskning i många år.

- Förutom att jag själv framgångsrikt sökt och fått forskningsmedel har jag under många år varit bedömare för olika finansiärer. Den erfarenheten kan komma väl till pass vid rådgivningen, säger Martina Kvist Reimer.

En utlysning som är aktuell just nu är Cancerfondens utlysning för kliniska behandlingsstudier, som riktas mot behandlingsstudier som genomförs i Sverige.

Martina Kvist Reimer

Martina Kvist Reimer, projektledare för Grants Office, Kliniska Studier Sverige - Forum Söder.

Ta del av fler tjänster från Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Grants Office är en del av Kliniska Studier Sverige - Forum Söders forskningsstöd. Förutom att hjälpa till med anslagsansökningar kan vi även hjälpa till med design av studier, regulatoriskt stöd, datahantering, statistik samt genomförande av studier vid vår kliniska prövningsenhet.

- En bra ansökan ökar chanserna att få forskningsfinansiering. Man får gärna komma till oss tidigt i processen, så att vi kan hjälpa till att utforma ansökan så att den passar forskningsfinansiärernas utlysning, säger Martina Kvist Reimer.

Senast publicerad: