Ordförklaringar:

Är du på gång med CTIS-ansökan? Kontakta alltid Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Sedan januari i år ska alla nya ansökningar för kliniska läkemedelsprövningar göras i den EU-gemensamma webbportalen Clinical Trials Information System (CTIS). Det är viktigt att du tar reda på och följer din regions tillvägagångssätt för att CTIS-ansökan ska registreras korrekt.

I det EU-gemensamma systemet CTIS hanteras all myndighetskontakt för en klinisk läkemedelsprövning. Som enskild forskare kan det vara svårt att förstå processen och vara uppmärksam på de korta tidsramar som gäller. Kliniska studier Sverige – Forum Söder finns tillgängliga för stöd och rådgivning och har satt samman instruktioner och mallar för att underlätta för forskare inom Södra sjukvårdsregionen.

– Vi på Forum Söder har kontinuerlig bevakning av systemet och ger återkoppling när det finns frågor från myndigheterna, för att undvika att ansökan förfaller. Vi kan också granska dokumenten före ansökan, för att minska behovet av komplettering under granskningen, säger Kristina Johansson på Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

– CTIS-ansökningen kan vara svår att genomföra på korrekt sätt och det är viktigt att förstå vilka delar som ska skrivas på engelska och vilka som kan vara på svenska. Det finns också strikta tidsramar inom ansökningsförfarandet som lätt missas om ansökan görs på fel sätt, säger Kristina Johansson.

Du kan läsa mer om hur man gör en ansökan i CTIS och vilket stöd Forum Söder kan erbjuda via länken nedan.

Regionala ansökningsprocesser

Region Skånes rutiner:

1. Forskaren skapar ett EMA-konto.
2. Forskaren vänder sig till Forum Söder med EMA användarnamn, e-mail-adress samt fullständig titel på prövningen (skickas till studiesupport.sus@skane.se).
3. Forum Söder lägger upp studien under Region Skånes CTIS-konto.
4. Ansvarig forskare får full tillgång till prövningen i CTIS.

Ansökan till CTIS, Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Region Kronobergs rutiner:

Inom Region Kronoberg finns stödstrukturer för etikansökan och ansökan till Clinical Trials information system (CTIS). Kontakta FoU Kronoberg: fou@kronoberg.se

Region Hallands rutiner:

Inom Region Halland finns stödfunktioner via forskningsstöd, för ansökan till Etikprövningsmyndigheten och ansökan till Clinical Trials information system (CTIS).

För forskare, på Region Hallands webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: