Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

17 september 2024

Notera att din anmälan är bindande. Vid färre än tio deltagare ställs kursen in.