Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Läkemedelsförsäkring i Region Skåne

Så gör vi i Region Skåne


För kliniska läkemedelsprövningar är sponsorn ansvarig för att det finns en försäkring för det aktuella läkemedlet. Marknadsgodkända läkemedel har vanligen en läkemedelsförsäkring som täcker klinisk prövning, men inte alltid, och detta måste kontrolleras med Läkemedelsförsäkringen (LFF):

Vilka läkemedel omfattas av försäkringen?, på Läkemedelsförsäkringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Region Skåne har tecknat en läkemedelsförsäkring via LFF som kan användas vid kliniska prövningar, om det prövningsläkemedel som ska användas saknar försäkring som täcker klinisk prövning. Kravet är att Region Skåne är sponsor och prövningsläkemedlet måste tillhandahållas från ett svenskt apoteksbolag eller svensk sjukvårdsinrättning.

Kontakta Studiesupport (studiesupport.sus@skane.se) om du har behov av att nyttja denna försäkring, för att höra mer om förutsättningarna samt registrering för användande.

Senast publicerad:

Innehåll på sidan