Ordförklaringar:

Ny lagstiftning gäller för medicintekniska produkter

Den medicintekniska lagstiftningen i Sverige och EU har genomgått stora förändringar. Den 26 maj började den nya EU‍-‍förordning om medicintekniska produkter (MDR) att tillämpas fullt ut.

Utöver EU-förordningen har ny nationell lagstiftning också börjat tillämpas från den 15 juli 2021. Många uppdateringar rör utförandet av kliniska studier med medicintekniska produkter.

Stöd till dig som arbetar med kliniska studier

Som ett stöd till dig som arbetar med kliniska studier har Kliniska Studier Sverige samlat information om hur lagstiftningen påverkar medicintekniska produkter och forskningsprocessens olika steg.

Forskningsprocessens olika steg efter förändringar i lagstiftningen

Senast publicerad: