Ordförklaringar:

Introduktion till klinisk forskning – morgondagens vård

Vad är klinisk forskning, vem kan ha nytta av den och hur går det egentligen till? Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm om klinisk forskning som svarar på dessa frågor. Filmen visar värdet av klinisk forskning i hälso- och sjukvården.

Emma Larsson från Gothia Forum har varit projektledare och svarar på några frågor om projektet.

Vilka kan ha nytta av informationen?
Filmen informerar på ett övergripande sätt om vad klinisk forskning innebär och dess betydelse för sjukvården, samhället, medborgare och patienter. Det ger filmen ett brett tillämpningsområde.

Inom hälso- och sjukvården kan filmen visas till exempel vid nyanställning av personal oavsett tilltänkt yrkesroll, vid APT för befintlig personal eller för framtida personal via läkar- och sjuksköterskestudenter med flera.

Hur är filmen tänkt att användas?
Till filmen finns ett diskussionsunderlag som kan användas som stöd för att individuellt samt ur ett verksamhetsperspektiv skapa reflektion och samtal kring ämnet.

Även andra målgrupper, som ledningsbefattningar inom hälso- och sjukvården, politiker och allmänhet kan med fördel ta del av filmen för att öka kunskapen om värdet av klinisk forskning, vad som krävs för att en klinisk studie ska kunna utföras och vilket engagemang som ligger bakom.

Varför har filmen tagits fram?
Filmen har tagits fram för att öka förståelsen för betydelsen av klinisk forskning. Vi vill väcka entusiasm kring klinisk forskning och berätta om vikten av att den bedrivs som en naturlig och integrerad del inom hälso- och sjukvården.

Du hittar filmen och tillhörande material på sidan Introduktion till klinisk forskning

Närbild på barn - introduktion klinisk forskning

Senast publicerad: