Ordförklaringar:

Stöd i CTIS - ange rätt prövningsställe i din ansökan

Alla kliniska läkemedelsprövningar registreras i den EU-gemensamma webbportalen Clinical Trials Information System (CTIS). För att underlätta för dig som ska registrera en prövning i CTIS har vi samlat adresser till alla regioners prövningsställen.

Uppgifter om regionernas prövnings­ställen

Som en del av den nya EU-förordningen för kliniska läkemedelsprövningar infördes en webbportal, Clinical Trial Information System (CTIS). I CTIS hanteras allt som har med din kliniska läkemedelsprövning att göra. Här görs ansökan, sköts kontinuerlig kontakt med myndigheter samt rapportering av resultat.

När du ansöker om en prövning i CTIS ska prövningsställets adress anges via ett särskilt LOC-nummer inlagt i den europeiska myndigheten EMAs system Organisation Management System (OMS). I OMS ska prövningsställens adresser registreras enligt uppsatta kriterier. Det är därför viktigt att koppla sin prövning till ett korrekt inlagt prövningsställe.

För att underlätta för dig som ska registrera en prövning i CTIS har vi samlat de uppgifter till exempel LOC-nummer och adress som är inlagda i OMS för regionernas prövningsställen.

Adresser och övrig information om regionala prövningsställen

Mer stöd och hjälp med CTIS

De regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige ger stöd kring CTIS-ansökningar till forskare.

Se vilket stöd du kan få kring CTIS

Senast publicerad: